smart EQ Power Probefahrevent

smart EQ Power Probefahrevent Kiel, Juli 2019